Bronnen bij E110087 - Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten  • Besluit 2012/238/EU openbaarmaking Europese Commissie - Pb EU L119
    4 mei 2012
  • korte aantekening 32.058; 32.701; 32.815; 32.878
    13 december 2011
  • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)813
    23 november 2011