BNC 547,4

Voorstel voor een Besluit betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschappen tot de Werelddouaneorganisatie en de uitoefening van de rechten en plichten die aan het voorlopig lidmaatschap zijn verbondenDit is een BNC-fiche bij Edossier: E070093


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2007

Download BNC-fiche