Op Europees niveau wordt geen speciaal beleid ontwikkeld ter bevordering van het wonen in de Europese Unie. Europees beleid ten aanzien van bijvoorbeeld landbouw, vervoer, natuur, economie, justitie heeft natuurlijk wel invloed op het wonen in de Europese Unie.