Op Europees niveau is er geen expliciet beleid voor de ontwikkeling van wijken. Vanuit de doelstelling van solidariteit kent de Europese Unie regionaal beleid. Het regionale beleid is bijvoorbeeld bedoeld om arme(re) wijken te helpen ontwikkelen door geld van de welvarende naar arme gebieden te doen vloeien.