De Europese Unie heeft meer dan 25.000 Natura-2000 gebieden. In deze gebieden worden planten- en diersoorten en hun leefomgeving beschermd. De uitvoering van het natuurbeschermingbeleid kan moeilijk zijn, zeker als een goede balans met economische activiteiten gevonden dient te worden.