De Europese Unie streeft naar een Unie van vrijheid, veiligheid en recht. Immigratie uit derde landen dient op een billijke en duurzame manier beheerd te worden. De Europese landen werken gezamenlijk aan procedures en minimum-normen zodat problemen een gemeenschappelijke oplossing krijgen en de mensenrechten en grondrechten worden gewaarborgd. De landen werken ook samen om de illegale immigratie te stoppen.