Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529); brief regering; Waarborgen in de European Health Data Space (TK 22.112 / 27.529, 3785)