EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken (COM(2022)143) (36.114); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK en de staatssecretaris van I&W over het voorstel voor een richtlijn om de positie van de consument te versterken bij de groene transitie (EK, B). .

25 oktober 2022

Bijlage