36.114

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken (COM(2022)143)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een richtlijn om de positie van de consument te verwerken voor de groene transitie.

Voor meer informatie zie: E220010


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

27 mei 2022

titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken

Documenten

7