Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824); Motie van het lid Agema over het opt-inbeginsel in de European Health Data Space waarborgen (TK, 37). .

14 september 2022