Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Behandelvoorbehoud: EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (TK, 3460). .

12 juli 2022