EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (36.122); brief aan de Europese Commissie betreffende vragen over het voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (EK, B). .

16 juni 2022