36.122

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassenDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen.

Voor meer informatie zie: E220011


Kerngegevens

begonnen

1 juni 2022

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014

Documenten