Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Voorstel voor de richtlijn inzake de status van langdurig ingezetene derdelanders (TK, 3439). .

13 juni 2022