EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (36.122); brief van de minister van BuZa over het BNC-fiche betreffende het voorstel voor een verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (EK, A). .

13 mei 2022