EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken (COM(2022)143) (36.114); brief van de minister van BuZa over het BNC-fiche inzake het voorstel voor een richtlijn om de positie van de consument te versterken bij de groene transitie (EK, A). .

13 mei 2022