EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); brief regering; Reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal (TK, 20). .

15 september 2020