Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); verslag van een mondeling overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal (EK 32.813 / 35.377, Q). .

3 september 2020