EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake kabinetsreactie Europese Green Deal (EK, G). .

1 september 2020