EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); brief van de uitvoerend vicevoorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake mededeling Europese Green Deal (EK, F). .

9 juli 2020