EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); Motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal (TK, 18). .

25 juni 2020