EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake BNC-fiche en kabinetsappreciatie Europese Green Deal (EK, E). .

17 juni 2020