EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel (EK, B). .

5 februari 2020