EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640 (35.377); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche Commissiemededeling Europese Green Deal (EK, A). .

31 januari 2020