EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Kabinet voert betaald ouderschapsverlof in’ (TK, 15). .

13 mei 2019