EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998), Europees voorstel: Verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen COM(2018)387 (35.097); verslag van een schriftelijk overleg inzake verordening voor een Europese stabilisatiefunctie (EK 35.097 / 34.998, A). .

29 november 2018