Europese Raad (21.501-20); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (EK, W). .

12 oktober 2018
hoort bij ... E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken