Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) (TK, 2700). .

4 oktober 2018