Grondstoffenvoorzieningszekerheid (32.852), Groene economische groei in Nederland (Green Deal) (33.043); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Circulaire Economie (TK 32.852 / 33.043, 73 herdruk). .

3 oktober 2018