Uitbreiding van de Europese Unie (23.987), Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2018, over Turkije (TK 32.735 / 23.987, 197). .

26 juni 2018