Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Motie van het lid Van Helvert c.s. over niet starten met onderhandelingen over toetreding tot de EU van Albanië (TK, 1887). .

21 juni 2018