EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253) (EK, D). .

15 februari 2018