EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief inzake reactie van de Europese Commissie op gemotiveerde advies Eerste Kamer betreffende conceptrichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (EK, C). .

6 november 2017