EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2017, over Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 (TK, 12). .

12 juli 2017