EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); stemming moties, ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (nr. 92, item 14). .

27 juni 2017