EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); gewijzigde motie van het lid Özdil over de richtlijn als minimumnorm voor het evenwicht tussen werk en privéleven (ter vervanging van 34719-7) (TK, 10). .

27 juni 2017