EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); Motie van het lid Wiersma c.s. over sociale zekerheid als primaire verantwoordelijkheid van EU-lidstaten zelf (TK, 6). .

21 juni 2017