EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); Motie van het lid van Weyenberg over de Europese afspraken voor vaders ook laten gelden voor meemoeders (TK, 8). .

21 juni 2017