Ongecorrigeeerd stenogram VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 15 juni 2017 (wordt gepubliceerd in kamerstuk). .

8 juni 2017