EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719); brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake EU-Voorstel evenwicht tussen werk en privéleven (TK, 3). .

7 juni 2017
hoort bij ... E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
afkomstig van ... Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid