Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van geannoteerde agenda JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017 (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

29 maart 2017