EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 december 2016, over het Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting; informatie-afspraken behandelvoorbehoud (TK, 14). .

21 december 2016