EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief aan de Europese Commissie over het gemotiveerd advies inzake EU-voorstellen (COM(2016)683), (COM(2016)685) en (COM(2016)687) (EK, B). .

21 december 2016