EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsi-diariteitstoets bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687) (34604, nr. 13) (nr. 37, item 19). .

20 december 2016