EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM(2016) 683, 685, 686 en 687) (34604, nr. 5) (nr. 31, item 16). .

6 december 2016