EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Regeling van werkzaamheden (stemmingen): aanhouden van de motie van de leden Aukje De Vries en Van Vliet over een ‘gele kaart’ trekken voor het voorstel CCTB (34604, nr. 7) (nr. 30, item 9). .

1 december 2016