EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Motie van het lid Groot over constructief in gesprek blijven over geleidelijke harmonisering van de grondslag voor de Europese winstbelasting (TK, 11). .

1 december 2016