EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Motie van het lid Aukje De Vries c.s. over een ‘gele kaart’ trekken voor het voorstel CCCTB (TK, 6). .

1 december 2016