EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Motie van de leden Merkies en Groot over een minimumtarief als criterium bij de beoordeling of landen op de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties worden geplaatst (TK, 10). .

1 december 2016