EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief regering; Fiche: Richtlijnen gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB en CCCTB) (TK, 4). .

18 november 2016